Media

Kijk en luister hier naar framedrumming door Isabella Verbruggen

Het boek "En De Drummers Waren Vrouwen" gaat over een begraven en vergeten aspect van het spirituele erfgoed van vrouwen.

Layne Redmond neemt ons mee naar de oorsprong en de geschiedenis van de framedrum. Deze werd als ritueel instrument gebruikt in grotten en later in de tempels van de eerste nederzettingen van onder meer het Oude Europa. In die tijd werd de aarde als Godin vereerd en het waren de vrouwen die de rituelen en ceremoniën leidden. Het ritme van hun drum hielp hen als sjamanen en als priesteressen de trancestaat te bereiken. Tot de val van het Romeinse Rijk bleef het drummen een krachtig middel voor versterking van de gemeenschapsband en voor individuele transformatie.

Aan de hand van mythen, archeologische vondsten en geschiedschrijving laat Layne de kracht van de godinnenculturen zien en de plaats van de muziek daarin. Ze legt de oude vrouwelijke ritmetradities bloot en beschrijft de inmiddels wetenschappelijk bewezen effecten van het ritme op ziel, geest en lichaam.

 

Layne, de Priesteres van de Framedrum is niet meer, 1952-2013. Op 12 mei 2014 hebben wij, twaalf drumvrouwen, een prachtige Ceremonie ter ere van Layne uitgevoerd en een deel van haar as mogen uitstrooien in het landschap van Centrum Athanor in Lochem.