Framedrumming

Ritme spelen op framedrums is zo oud als de rituelen van vrouwen en verbonden met de aarde, het ritme van de natuur en de godin.

Al vanaf dat we beginnen te drummen uiten zich de effecten van het ritme op de framedrum snel. Het denken filtert zich uit, er komt rust in je hoofd. De hartslag wordt langzamer en er ontstaat ontspanning in lichaam en geest. Het is zoals bij de overgave van een foetus in de buik van de moeder die zich totaal geborgen en veilig voelt door haar hartslag. Dit oerritme brengt ons in een andere staat van zijn. Een beleving waarin tijd en ruimte even niet lijken te bestaan. Er ontstaat een totale verbondenheid tussen jou en je omgeving.\

Framedrumming leer je ‘by heart’.

De vier basisstrokes op de drum zijn van oudsher verbonden met de vier elementen: vuur, aarde, lucht, water en hebben ook die klank. Een ritmepatroon wordt eigen gemaakt door deze eerst uit te spreken en dan pas te spelen. Wanneer we een-en-hetzelfde ritme langdurig spelen, synchroniseren de beide hersenhelften en komen we in diepere staat van zijn. De zachte resonanties van het vel brengen lichaam en ziel in beroering. Een framedrum met een echt vel reageert op de atmosfeer, na een tijdje spelen verandert de drum van klank. Als de vingers warm worden begint de drum te zingen. Tenslotte laten we het ritme op de drum samengaan met stem, dans en beweging.

 

 

 

 

 

 

 

 

( lees meer >>wat is een framedrum)