In het hart van framedrumming

In het hart van framedrumming – Isabella Verbruggen

Oude wijsheid

Dit is een verhaal dat gaat over de wereld van de framedrum verweven met mijn persoonlijke belevingen en ervaringen gedurende twintig jaar. Het is opgenomen als een hoofdstuk in Herstorybook dat nog wordt uitgegeven. Zie voor meer informatie:  HERSTORY